Ifølge kinesisk medicin er trigeminus neuralgi oftest forårsaget af en invasion af eksterne faktorer såsom vind og varme, der blokerer for strømmen af Qi og blod i kanalerne. (Det kan også være et symptom på Lever og Mavesygdomme, og nogle andre diagnoser)Det Princip som kan anvendes går langs trigeminusnerven i ansigtet.

Akupunktur og kinesisk medicin er meget vellykket i behandlingen af trigeminus neuralgi og ansigtssmerter. Din akupunktør vil være i stand til at se på de specifikke tegn og symptomer på Deres tilstand samt status på din generelle sundhed, og dermed afgøre, om Akupunktur og kinesisk medicin kan hjælpe dig. Hver sag er unik, og det ville være vanskeligt at bestemme din kinesiske medicinsk diagnose eller behandlingsplan uden en fuldstændig vurdering.


Vestlig medicin og akupunktur

Trigeminus neuralgi defineres som en serie af lynhurtige skarpe jagende smerter strålende ud i een eller flere grene af nervus trigeminus. Serierne varer fra sekunder til minutter og udløses ofte af let sensorisk stimulation i det pågældende område (1).

Behandlingen af neuropatiske smerter, herunder trigeminus neuralgi bygger ofte på resultaterne af små, generelt dårligt designede undersøgelser. Som en konsekvens deraf er tilbuddet af behandlinger stort, som fx medicinsk behandling (antidepressiva, antiepileptika eller membran stabiliserende farmaka), invasive behandlinger (nerve blok, ablativ kirurgi) og alternativ behandling herunder akupunktur .